fbpx

Szkolenie MS Excel zaawansowany

MS Excel w biznesie: poziom zaawansowany

Grupa docelowa: osoby chcące poznać więcej funkcji i narzędzi, które przyspieszą i ułatwią im pracę w programie MS Excel.

Czas trwania: 2 dni (12 godzin)

Oczekiwania od uczestników: średniozaawansowana znajomość MS Excel

Program szkolenia

 1. Formuły i funkcje
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane – warianty zastosowań
  • Nazewnictwo komórek, zakresów i formuł
  • Wybrane funkcje wbudowane:
   1. logiczne (w tym: JEŻELI, ORAZ, LUB)
   2. tekstowe (w tym: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, TEKST)
   3. wyszukiwania i adresu (w tym: WYSZUKAJ.PIONOWO, opcjonalnie: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADR.POŚR, X.WYSZUKAJ, X.DOPASUJ)
   4. matematyczne i statystyczne (w tym: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW)
   5. dat i czasu (w tym: DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.TYG)
  • Opcjonalne funkcje M365 i efekty magiczne osiągane dzięki nim: LET, SORTUJ, FILTRUJ
 1. Tabele i wykresy przestawne
  • Zasady tworzenia tabel przestawnych
  • Tworzenie własnych układów tabel przestawnych
  • Sortowanie i filtrowanie danych
  • Różne sposoby przedstawiania danych (np. procentowo, rok do roku, running total)
  • Niestandardowe wyliczenia – pola obliczeniowe
  • Dynamiczne wykresy przestawne – magia fragmentatorów
 2. Formanty formularza
  • listy rozwijane
  • suwaki
  • pokrętła i inne
 3. Niestandardowe wykresy
  • Dobór odpowiedniego typu wykresów do prezentowanych danych
  • Przykłady wykresów dynamicznych, w tym wykorzystujących formanty formularza
  • Wykresu przebiegu w czasie (sparklines)
 4. Zaawansowane formatowanie
  • Zaawansowane opcje formatowania warunkowego, w tym używające formuł
  • Formatowanie niestandardowe
 5. Organizacja pliku i arkuszy
  • Ochrona pliku, skoroszytu i arkusza
  • Sprawdzanie poprawności danych
   • wbudowane reguły
   • listy rozwijane w komórce
   • wykorzystanie formuł do tworzenia reguł niestandardowych
 6. Opcjonalnie: wstęp do Power Query
 7. Skróty klawiszowe ułatwiające pracę w arkuszu